/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rijschoolvandenbroek.nl
Home » Contact

 

 

Huisregels 2018

  1. Betalingen dienen bij cursuspakketten in maximaal 2 termijnen te worden voldaan. 1e termijn bij de 3e rijles, 2e termijn bij de 8e rijles . Duidelijk is dat voor het eindigen van het lespakket het gehele bedrag moet zijn voldaan.
  2. Alleen op verzoek wordt het 1e theorie examen door de autorijschool aangevraagd, mits dit niet in het lespakket aanwezig is. Het bedrag van € 45,- is hiervoor verschuldigd exclusief de kosten van het CBR.
  3. Bij verhindering dient de rijles 48 uur van te voren geannuleerd te worden, is dit korter dan de aangegeven 48 uur dan wordt de betreffende rijles in rekening gebracht a € 41,-.
  4. Voor aanvang van het praktijkexamen dient alles betaald te zijn, wordt hier niet aan voldaan dan bestaat de mogelijkheid dat je uitgesloten wordt van deelname aan het praktijkexamen, en ben je het geld dat ervoor betaald is kwijt.
  5. Herexamens worden gepland zodra de betaling hiervoor ontvangen is.
  6. Zodra het praktijkexamen gepland staat ontvangt de kandidaat zelf daarvan een email. Staat het email adres van de kandidaat niet bij zijn/ haar digid vermeld, dan zal de kandidaat zelf contact moeten opnemen met de rijschool om te informeren naar de betreffende datum en tijd. Lesafspraken dienen dan ook gemaakt te worden.
  7. Een niet tijdige planning, vier weken vooraf, of geen lesafspraken voor een herexamen betekend dan ook geen praktijkexamen, en behoudt de rijschool zich het recht voor je uit te sluiten van deelname hieraan. Het examengeld ben je dan kwijt!
  8. Uitloop rijles: de lesauto kan tot 15 minuten na de afgesproken lestijd binnen komen rijden, Is de lesauto na 15 minuten nog niet aanwezig is het aan te raden even contact op te nemen. Let wel je hebt gewoon 60 minuten rijles.
  9. Bij twijfel of er een lesafspraak wel of niet heeft plaatsgevonden, is de agenda van de rijschool bepalend. De kandidaat dient ook zelf de gereden lesuren bij te houden
  10. Zowel het theorie als het praktijkexamen worden op naam en BSN-nummer gereserveerd, deze kunnen niet geannuleerd worden, verhinderingen dienen vooraf vermeld te worden.

 

alles onder deze lijn heeft niets met mijn rijschool te maken, maar zijn externe reclames